..nauka i zabawa, czy uzależnienie...

W ramach realizacji projektu profilaktyczno - edukacyjnego ,,Bezpieczny Internet” w klasach IV-VII odbyły się prelekcje na temat ,,Nie daj się złapać w sieci” oraz ,,Komputer, Internet, gry – nauka i zabawa, czy uzależnienie”. Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji spotkań p.D.Banasik.

W klasach młodszych uczniowie w formie quizów i krzyżówek usystematyzowali wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu. Serdecznie gratuluję wyników na najwyższym poziomie:)

Klasa Ia 24 os. – 192 pkt.
Klasa Ib 23 os. – 184 pkt.
Klasa IIa 19 os. – 152pkt.
Klasa IIb 20 os. – 160 pkt.
Klasa III 21 os. – 168 pkt.

Za udział w tegorocznych obchodach DBI 2018 oraz orgnizację lokalnych inicjatyw nasza szkoła otrzymała zaświadczenie.

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom oraz uczniom za wkład i zaangażowanie podczas realizacji projektu.