"Woda wraca - edukacja ekologiczna"

W dniu 11.04.2018 r. uczniowie uczęszczający na koło przyrodniczo-ekologiczne oraz koło teatralne, wzięli udział w zajęciach pt. "Woda wraca - edukacja ekologiczna". Zajęcia zostały zorganizowane przy współpracy z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi oraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Konstantynowie Łódzkim.

W trakcie zajęć, dzieci miały okazję zwiedzić miejsca, które na co dzień nie są dostępne dla osób postronnych. Pierwszym etapem wycieczki, był SUW w Konstantynowie, gdzie zapoznaliśmy się z urządzeniami oraz procesem pobierania, uzdatniania oraz przesyłania wody do kranów naszych domów. Następnie sprawdziliśmy gdzie płynie zużyta woda i odwiedziliśmy GOŚ w Łodzi, gdzie przedstawiona została prelekcja na temat oczyszczania ścieków.

Zajęcia zakończyły się spacerem po terenie GOŚ, aż do rzeki Ner.