Zapraszamy!

Szkoła przyłączyła się do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Założeniem kampanii jest pokazanie bezpiecznego sposobu korzystania z Internetu, z poszanowaniem zasad prawa i netykiety oraz uwzględnieniem potrzeb i praw innych osób. W oparciu o cele kampanii stworzono projekt profilaktyczno – edukacyjny, którego głównym celem jest wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez uczniów. W ramach lokalnej inicjatywy odbędą się cykliczne zajęcia promujące zasady bezpiecznego Internetu i właściwego zachowania się w Internecie. Między innymi zorganizowano szkolny konkurs. Tematem pracy konkursowej jest bezpieczeństwo w Internecie. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania:

- plakatu (format A4/A3) pt. ,,Bezpieczna przygoda z Internetem” – klasa 0-III;

- wiersza/opowiadania pt. ,,Bezpiecznie w Internecie” – klasa IV-VII.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie i życzymy samych kreatywnych pomysłów.