Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim otrzymała środki finansowe na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach zadania sfinansowanego ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

Z dotacji celowej sfinansowano do szkolnego gabinetu opieki zdrowotnej zakupy za kwotę 5805, 20 zł.