W dniach 05.06- 07.06. 2017 trwać będzie rekrutacja uzupełniająca

do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej sportowej o profilu pływackim.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 16.00.