Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca – Agnieszka Mościcka – Teske

Wiceprzewodnicząca – Beata Korycińska

Sekretarz – Agnieszka Dmowska

Skarbnik – Katarzyna Kaźmierczak