Projekt „Nasze małe przedszkolaki” realizują wszystkie oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim. W projekcie uczestniczy ponad 90 dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy Konstantynów Łódzki.

W ramach realizacji projektu utworzono nowe dodatkowe oddziały przedszkolne, podjęte działania umożliwiły większej liczbie dzieci udział w zajęciach edukacji przedszkolnej i ich prawidłowy rozwój.

Ze środków projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audio, a także wyposażenie oddziałów przedszkolnych, dzięki którym przygotowano zaplecze nowo powstałych oddziałów.

Poza realizacją podstawy programowej, dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych tj.: zajęcia dodatkowe ogólnodostępne sportowe – ogólnorozwojowe, uczestnictwo w zajęciach sportowych daje naszym przedszkolakom możliwość prawidłowego rozwoju ruchowego, zajęcia dodatkowe specjalistyczne- terapia logopedyczna, podczas zajęć dzieci ćwiczą wymowę oraz poprawność gramatyczną wypowiedzi. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne – terapia pedagogiczna, zajęcia dodatkowe specjalistyczne korygujące wady postawy, zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno- społeczne oraz zajęcia specjalistyczne terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach projektu prowadzone są również szkolenia dla nauczycieli tj. Metody aktywizujące, Kompetencje cyfrowe, Indywidualizacja nauczania oraz Eksperyment w przyrodzie.

Uczestnicy szkolenia poszerzają zakres swojej wiedzy, nabywają umiejętności pracy z dziećmi , dzięki którym mogą realizować postawione przez siebie cele wychowawcze i dydaktyczne.