Blisko dekadę funkcjonuje w naszym konstantynowskim gimnazjum system kształcenia na odległość. W tym czasie utworzyliśmy blisko 60 kursów. Ten dorobek został doceniony przez min. Kapitułę Znaku Jakości Interklasy 2012.

Pozwala na realizacje wielu elementów kształcenia i wychowania. Pracę z uczniem zdolnym,  rozwijanie zainteresowań i pasji, przygotowanie do egzaminu, integracje środowiska.

Platforma została oparta na darmowym systemie Moodle.

 

egimkonst