Źródła nie znaleziono

Źródła nie znaleziono

Gablotka Szkolna

17 listopad 2018

Newsy z Gablotki Szkolnej.
 • Program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni”
  Izba Architektów RP rozpoczęła VI edycję programu edukacyjnego dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat pt: “Kształtowanie Przestrzeni”. Jego odbiorcami będą uczniowie 7 – 8 klas szkół podstawowych oraz wszelkich szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół zawodowych – branżowych).
 • Konkurs „Pojazdy bojowe kampanii wyzwolenia”
  Szkoła Podstawowa nr 46 im. Franciszka Sokoła w Gdyni zaprasza uczniów szkół podstawowych z całej Polski do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno-historycznym „Pojazdy bojowe kampanii wyzwolenia”. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie przestrzennego modelu pojazdu bojowego biorącego udział w kampanii niepodległościowej.
 • Konkurs poetycki „Myśmy wciąż do Niepodległej szli ...”
  Stowarzyszenie Delta - organizator konkursu na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzi nabór uczestników ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Myśmy wciąż do Niepodległej szli...”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów szkół artystycznych, z terenu całej Polski.
 • Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 2019
  Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiej „Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach”, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi. Podczas 3 etapów konkursu uczniowie szkół ponadpodstawowych będą walczyć o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 • Konkurs fotograficzny „Ja i tolerancja”
  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z klas "0" do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Ja i tolerancja”. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia, które powinno ukazywać sytuacje, zdarzenie lub zachowanie związane z tolerancją.