Podczas projektu językowego w Grecji, uczniowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach poświęconych nauce tańców greckich. Grecka nauczycielka biegle posługiwała się językiem angielskim a uczniowie bezbłędnie wykonywali jej polecenia. Cała grupa bardzo chętnie uczyła się poszczególnych kroków i układów, prezentując na koniec swój taniec. Było to piękne, taneczne przedstawienie!


Nasze wpomnienia ze wspaniałego projektu w Grecji zostały uwiecznione na wielu fotografiach. Przedstawiamy nasz fotoalbum.

Relacja z wyjazdu dostępna jest też na facebook-u: http://www.facebook.com/profile.php?id=100085661560012

Zachęcamy do oglądania!


Nadszedł czas na podsumowanie projektu, jaki nasza szkoła realizowała we wrześniu 2022 r. Jego tytuł to: „Akademia kompetencji językowych i IT” nr 2021-1-PMU-4215, w ramach projektów „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nabór 4, konkurs 2021. Projekt o wartości 170 724,00 umożliwił naszym uczniom darmowy, dwutygodniowy wyjazd do Grecji. Wzięło w nim udział 20 uczniów w ramach jednej mobilności. Wyjazd odbył się w terminie 11.09 - 24.09.2022 (z dniami na podróż). Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas V – VII. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie kompetencji kluczowych takich jak: językowe, cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej. Cele te zostały w pełni osiągnięte. Uczniowie mieli okazję używać języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych każdego dnia – uczestnicząc w zajęciach szkolnych w greckiej szkole, rozmawiając z rówieśnikami z Grecji, rozwiązując różnego rodzaju zadania językowe czy chociażby robiąc zakupy. Uświadomili sobie jak bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Co więcej poznali oni wspaniałych ludzi, rówieśników, którzy nauczyli ich podstawowych zwrotów greckich, zaznajomili z kulturą i kuchnią tego regionu. Nauczyli ich otwartości i cieszenia się każdym dniem. Zajęcia z dziedziny IT umożliwiły doskonalenie kompetencji informatycznych, tak bardzo potrzebnych w dzisiejszym świecie, pełnym technologii komputerowej. Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.


Zapraszamy!

Nasza szkoła realizuje projekt pt. „Akademia kompetencji językowych i IT” nr 2021-1-PMU-4215, w ramach projektów „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nabór 4, konkurs 2021.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych takich jak: językowe, cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej u 20 uczniów naszej szkoły.

Projekt o wartości 170 724,00 umożliwi naszym uczniom darmowy, dwutygodniowy wyjazd do Grecji.

W projekcie może wziąć udział maksymalnie 20 uczniów w ramach jednej mobilności w terminie 11.09 - 24.09.2022 (z dniami na podróż).

Uczestnikami projektu są uczniowie przyszłych klas VI – VIII ( obecne klasy V-VII).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

  • wypełnienie „karty zgłoszenia ucznia” do projektu,

  • zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły),

  • przystąpienie do niezbędnych wymogów rekrutacyjnych i uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej,

  • udział w zajęciach przygotowawczych językowo - kulturowo – pedagogicznych,

  • podpisanie przed wyjazdem na mobilność umowy – zasad uczestnictwa oraz oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji zostały przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia.

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia