Doskonale wiemy, że kwiecień jest miesiącem poświęconym Naszej Ziemi. Jednym z nadrzędnych problemów współczesnego świata jest zjawisko dewastacji środowiska naturalnego. Człowiek bezmyślnie eksploatuje bogactwa przyrody, co pociąga za sobą katastrofalne skutki. Wymieranie wielu gatunków roślin i zwierząt, erozja gleb, pustoszenie krajobrazów, masowe pojawianie się szkodników, efekt cieplarniany, smog nie mogą zostać niezauważone. Z powodu takich zagrożeń w niebezpieczeństwie jest również zdrowie i życie człowieka. Wzbudzenie w młodych ludziach świadomości ekologicznej jest zatem jednym z głównych zadań współczesnej szkoły, dlatego też w myśl przesłania Św. Franciszka z Asyżu - patrona ekologów  ,,Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona" świetlica szkolna zorganizowała konkurs dla klas 1-4 pod hasłem ,,Śmieciowy stwór". Prace zostały wyczarowane przez uczniów z odpadów: plastikowych butelek, papieru, resztek materiału, zakrętek, resztek włóczek itp. Ze zgromadzonych odpadów dzieci miały za zadanie wykonać różnego rodzaju ,,Śmieciowe stworki ". Temat wywołał wiele emocji,  pomysłów nie brakowało. Jury nie miało łatwego wyboru, więc poprosiliśmy o pomoc dzieci, które głosowały na oznaczone numerami prace. Braliśmy pod uwagę twórcze podejście do tematu, oryginalność pracy, wrażenie estetyczne. Głosowało 97 dzieci na 11 prac .Najwyżej ocenione zostały następujące prace :

1 miejsce praca nr 4 Śmieciuszek ,,Papieruszek"  Ignacy Brański klasa 1c - 34 głosy
2 miejsce praca nr 10 Jan Domagała - 24 głosy
3 miejsce praca nr 5  Rafał Kacprzyk, praca nr 11 Alicja 1a - 10 głosów
  
Dalsze miejsca :)
4 miejsce praca nr 1  Łucja Śliwińska - 6 głosów 
5 miejsce praca nr 6  Głowacka Anna, Lena Wojcieszek - 3 głosy
6 miejsce praca nr 8 Barbara Kolasa, Zuzanna Klementowska  2 głosy 
7 miejsce praca nr 3 Martyna -  1 głos
 
Serdecznie gratulujemy !!!
 
Beata Macuk