Konkurs świetlicowy "Najciekawszy śmieciowy stwór"
 
Rozbudź swoją kreatywność i wykorzystaj materiały nadające się do recyklingu. Wykonaj "śmieciowego stwora" dowolną techniką artystyczną, zaproś rodziców do pomocy. 
 
Cel konkursu:
- Dostarczenie wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczania środowiska oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom
- Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
- Wdrażanie dzieci do dbałości o otaczająca nas przyrodę oraz jej ochronę (w tym uświadomienie potrzeby segregacji odpadów)
- Rozwijanie umiejętności reagowania na zanieczyszczanie środowiska przez rówieśników i dorosłych
- Stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, rozwijaniu kreatywności plastycznej dzieci
- Zaangażowanie osób dorosłych (rodziców, dziadków) do współdziałania w realizacji zadań konkursowych.
 
"Najciekawszego śmieciowego stwora" przynosimy do świetlicy szkolnej do 29.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 09.05.2022 r.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie wizerunku i danych osobowych. Prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą następujące informacje: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA.
 
Justyna Rzetelska - Główczyńska